29 - 45

Số tuabin trong Giai đoạn 1(A)

Từ 4km đến 15km

Khoảng cách tới bờ Giai đoạn 1

2022

Thi công Giai đoạn 1(A)

2023

Vận hành Giai đoạn 1(A)

Phú Cường Sóc Trăng

Nhà máy điện gió ngoài khơi Phú Cường tổng công suất 1,400MW tại tỉnh Sóc Trăng được Tập đoàn Phú Cường (PCG) phát triển từ năm 2014 với sự hỗ trợ của DNV GL và một khoản trợ cấp từ Cơ quan Phát triển Thương mại Hoa Kỳ. Vào năm 2017, Mainstream Renewable Power, công ty chuyên đầu tư các dự án ngoài khơi toàn cầu, đã lập một liên doanh với PCG để cùng phát triển dự án. Dự án gồm có Giai đoạn 1(A) và Giai đoạn 1(B), mỗi giai đoạn này có công suất 200 MW, và Giai đoạn 2 với công suất 1,000MW sẽ tiếp nối sau giai đoạn 1. Khi hoàn thành giai đoạn 400 MW đầu tiên, tuabin gần bờ nhất sẽ cách bờ 4 km trong khi tuabin xa nhất sẽ cách khoảng 15 km. Địa điểm của giai đoạn 2 đang được khảo sát và sẽ nằm cách bờ xa hơn.

Quá trình phát triển

Tính đến nay, Dự án đã đạt được tiến độ đáng kể, bao gồm công tác đo gió, nghiên cứu khí tượng hải dương và địa chất, đánh giá tác động môi trường và xã hội theo pháp quy và tiêu chuẩn của IFC; và nghiên cứu lưới điện.
Tiêu chuẩn phát triển toàn cầu (GDS) của Mainstream

Tiêu chuẩn phát triển toàn cầu (GDS) của Mainstream

Dự án đang được phát triển theo Tiêu chuẩn phát triển toàn cầu (GDS). GDS của Mainstream là một hệ thống phát triển dự án nội bộ do đội ngũ của Mainstream thiết kế nhằm đảm bảo các dự án được phát triển một cách có phương pháp và triển khai đúng tiến độ, trong ngân sách và an toàn, phù hợp với thông lệ quốc tế tốt nhất. Tiêu chuẩn được định chuẩn dựa theo Tiêu chuẩn môi trường và xã hội của IFS và Nguyên tắc Xích đạo.

Phát triển dự án tổng hợp

Ngoài việc tuân thủ quy trình Đánh giá tác động môi trường theo quy định của Việt Nam, nhóm dự án đang soạn thảo báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA). ESIA tuân theo Tiêu chuẩn hiệu quả về tính bền vững môi trường và xã hội (2012) của IFC và cung cấp thông tin chi tiết hơn về tác động môi trường và xã hội của quá trình phát triển dự án.

Phát triển dự án tổng hợp

Mốc thời gian của dự án

  • 2014
  • 2016
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
Bắt đầu phát triển sau khi nhận được trợ cấp từ Bộ Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ
Bắt đầu phát triển sau khi nhận được trợ cấp từ Bộ Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ
Lắp đặt trạm đo trên đất liền và bắt đầu ghi nhận dữ liệu gió đầu tiên
Lắp đặt trạm đo trên đất liền và bắt đầu ghi nhận dữ liệu gió đầu tiên
Ký thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Việt Nam, đồng chí Trần Đại Quang, và Tổng Thống Ireland, ngài Michael D. Higgins
Ký thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Việt Nam, đồng chí Trần Đại Quang, và Tổng Thống Ireland, ngài Michael D. Higgins
Bắt đầu chiến dịch đo gió ngoài khơi sau khi lắp đặt thiết bị lidar (trạm M1)
Bắt đầu chiến dịch đo gió ngoài khơi sau khi lắp đặt thiết bị lidar (trạm M1)
Bắt đầu Đánh giá tác động môi trường (EIA) và Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA)
Bắt đầu Đánh giá tác động môi trường (EIA) và Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA)
Bắt đầu nghiên cứu khí tượng hải dương bằng dụng cụ đo độ sâu mặt nước, chiều cao sóng và tốc độ dòng chảy
Bắt đầu nghiên cứu khí tượng hải dương bằng dụng cụ đo độ sâu mặt nước, chiều cao sóng và tốc độ dòng chảy
Chủ trương khảo sát cho Giai Đoạn 1, công suất 400MW đã được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Sóc Trăng cấp phép.
Chủ trương khảo sát cho Giai Đoạn 1, công suất 400MW đã được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Sóc Trăng cấp phép.
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt quy hoạch sử dụng đất năm 2019, bao gồm 12,94ha cho các hạng mực trên đất liền của dự án
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt quy hoạch sử dụng đất năm 2019, bao gồm 12,94ha cho các hạng mực trên đất liền của dự án
Hoàn thành nghiên cứu tiền khả thi cho Giai đoạn 1 trong khi Nghiên cứu khả thi vẫn đang tiếp tục và gần hoàn thành
Hoàn thành nghiên cứu tiền khả thi cho Giai đoạn 1 trong khi Nghiên cứu khả thi vẫn đang tiếp tục và gần hoàn thành
Hoàn thành nghiên cứu về Tác động lên hệ thống lưới điện cho Giai đoạn 1
Hoàn thành nghiên cứu về Tác động lên hệ thống lưới điện cho Giai đoạn 1
Giám đốc điều hành của Mainstream, Andy Kinsella gặp gỡ Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng thảo luận về Ngành Năng Lượng Tái Tạo tại Việt Nam
Giám đốc điều hành của Mainstream, Andy Kinsella gặp gỡ Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng thảo luận về Ngành Năng Lượng Tái Tạo tại Việt Nam
Lắp đặt thiết bị đo gió ngoài khơi thứ hai, Lidar (trạm M2), trong khu vực Giai đoạn 1.
Lắp đặt thiết bị đo gió ngoài khơi thứ hai, Lidar (trạm M2), trong khu vực Giai đoạn 1.
Hoàn thành thiết kế và tối ưu hóa hệ thống cáp dưới biển vào tháng Tư
Hoàn thành thiết kế và tối ưu hóa hệ thống cáp dưới biển vào tháng Tư
Triển khai thiết kế móng tuabin
Triển khai thiết kế móng tuabin
Soạn thảo thiết kế sơ bộ cho trạm biến áp trên đất liền cùng với đường dây truyền tải tới trạm 220kV Vĩnh Châu 2 đã khảo sát và được chọn
Soạn thảo thiết kế sơ bộ cho trạm biến áp trên đất liền cùng với đường dây truyền tải tới trạm 220kV Vĩnh Châu 2 đã khảo sát và được chọn
Ngày 25/06/2020, Chính phủ phê duyệt giai đoạn đầu của dự án, công suất 200MW
Ngày 25/06/2020, Chính phủ phê duyệt giai đoạn đầu của dự án, công suất 200MW
Ngày 07/07/2020, đã nộp hồ sơ xin cấp phép khảo sát dự án giai đoạn 2, công suất 1000MW 2020
Ngày 07/07/2020, đã nộp hồ sơ xin cấp phép khảo sát dự án giai đoạn 2, công suất 1000MW 2020
Giấy phép phê duyệt chủ trương khảo sát Dự án 1,000MW điện gió tại Thị Xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
Giấy phép phê duyệt chủ trương khảo sát Dự án 1,000MW điện gió tại Thị Xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
Ngày 17/03/2021, tại Nhà Quốc Hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại tiếp Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu do Ông Bernard Casey làm trưởng đoàn
Ngày 17/03/2021, tại Nhà Quốc Hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại tiếp Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu do Ông Bernard Casey làm trưởng đoàn
Ngày 11/11/2021, Dự án điện gió ngoài khơi Công ty TNHH Mainstream Phú Cường được phê duyệt Chấp Thuận Chủ Trương Đầu tư cho giai đoạn 1A.
Ngày 11/11/2021, Dự án điện gió ngoài khơi Công ty TNHH Mainstream Phú Cường được phê duyệt Chấp Thuận Chủ Trương Đầu tư cho giai đoạn 1A.
Giai đoạn tiến hành Nghiên cứu khả thi và các thỏa thuận liên quan của Dự Án.
Giai đoạn tiến hành Nghiên cứu khả thi và các thỏa thuận liên quan của Dự Án.
Giai đoạn thực hiện giải phóng mặt bằng, tiến hành các nghiên cứu kỹ thuật và Hợp đồng EPC.
Giai đoạn thực hiện giải phóng mặt bằng, tiến hành các nghiên cứu kỹ thuật và Hợp đồng EPC.
2014
2014
2023

Đối tác của chúng tôi

Mainstream Renewable Power
Mainstream Renewable Power là một công ty năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới, chuyên phát triển, thi công và vận hành các nhà máy điện gió và điện mặt trời ở các thị trường có tốc độ phát triển cao trên thế giới. Mainstream là đơn vị dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực phát triển điện gió ngoài khơi và là nhà phát triển của dự án điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới - Hornsea công suất 4 GW của Vương Quốc Anh. Công ty muốn mở rộng sự hiện diện của mình trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi toàn cầu và đang xem xét các cơ hội phát triển dự án điện gió ngoài khơi ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines.
Xem website
Phu Cuong Group
Được thành lập vào đầu những năm 90, đến nay, Tập đoàn Phú Cường đã phát triển và trở thành một tập đoàn lớn với hơn 20 công ty thành viên, hoạt động trong nhiều ngành khác nhau, bao gồm dự án phát triển đô thị, nhà ở, năng lượng tái tạo và dịch vụ lữ hành, nhà hàng, khách sạn. Tập đoàn Phú Cường nắm giữ một vị trí có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành hải sản ở Việt Nam và trên thế giới. Cùng với công cuộc phát triển và cơ cấu lại nền kinh tế trong khu vực và của quốc gia, Tập đoàn Phú Cường đã chủ động lên kế hoạch thực hiện các bước đi chiến lược dài hạn trong việc phát triển, đảm bảo phát triển năng động các hoạt động kinh doanh của mình
Xem website

Đội ngũ nhân sự

Sau đây là đội ngũ nhân sự phát triển dự án điện gió ngoài khơi Phú Cường Sóc Trăng.
Lê Ngọc Hùng
Lê Ngọc Hùng
Tổng Giám đốc
Bernard Casey
Bernard Casey
Giám đốc Dự án
Cúc Doãn
Cúc Doãn
Kỹ sư Dự án
Brian Quan Minh
Brian Quan Minh
Chủ nhiệm Quản lý Dự án
Chieu Tran
Chieu Tran
Nhân viên hành chính văn phòng
Nguyễn Ngọc Thơ
Nguyễn Ngọc Thơ
Chủ nhiệm Kỹ thuật
Trương Anh Hưng
Trương Anh Hưng
Lâm Quỳnh Tú
Lâm Quỳnh Tú
Trưởng Phòng Tài Chính -APAC
Nguyễn Thị Hoàng Trang
Nguyễn Thị Hoàng Trang
Kế toán Tài Chính
Trần Ngọc Khương
Trần Ngọc Khương
Kỹ sư GIS
Ninh Việt Hưng
Ninh Việt Hưng
Kỹ sư điện
Ngô Đình Vũ
Ngô Đình Vũ
Kỹ sư Xây dựng dân dụng cấp cao
Doãn Thành Nhân
Doãn Thành Nhân
Kế toán trưởng
Lý Phong Sơn
Lý Phong Sơn

Tham gia đội ngũ của chúng tôi

Nhóm dự án Phú Cường của Mainstream đang phát triển dự án nhà máy điện gió ngoài khơi lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Hãy tham gia nhóm của chúng tôi!
Hiện tại không có vị trí nào