Chúng tôi cùng hợp tác
với các nhà cung cấp để đạt được
thành tích vượt trội

Register Now
Chúng tôi cùng hợp tác <br> với các nhà cung cấp để đạt được <br> thành tích vượt trội

Nhà cung cấp có vai trò sống còn đối với sự thành công của dự án

Chúng tôi trân trọng mối quan hệ hợp tác lâu năm với các nhà cung cấp và mong muốn được tham gia vào một chuỗi cung ứng nội địa để giúp triển khai dự án.


Trong chuỗi cung ứng ấy, sẽ có rất nhiều cơ hội, cả với công ty dự án, Trang trại điện gió ngoài khơi Mainstream Phú Cường cùng các nhà cung cấp Cấp 1 của chúng tôi, để triển khai dịch vụ từ đầu đến cuối nhằm thực hiện dự án một cách thành công.

Chúng tôi quan tâm tới việc tối đa hóa lợi ích cho tất cả nhà cung cấp, nhất là các nhà cung cấp ở Vĩnh Châu và khu vực xung quanh, Tỉnh Sóc Trăng nói chung, khu vực ở gần đó và các nhà cung cấp trong nước.

Nhà cung cấp có vai trò sống còn đối với sự thành công của dự án
Đăng ký làm nhà cung cấp

Đăng ký làm nhà cung cấp

Bạn muốn trở thành nhà cung cấp của chúng tôi? Hãy đăng ký ngay hôm nay để được cập nhật về cơ hội và tiến độ phát triển dự án.
Register Now

*Mọi thông tin cung cấp sẽ được lưu giữ theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi
 tại đây

*Với tư cách là một công ty cam kết xây dựng một thế giới bền vững hơn, chúng tôi kỳ vọng tất cả các nhà cung cấp của mình sẽ tuân theo một số tiêu chuẩn về xã hội, môi trường và đạo đức, đồng thời chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị phải đọc và tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử của Mainstream trước khi bổ nhiệm. Vào thời điểm thích hợp, chúng tôi cũng có thể yêu cầu quý vị hoàn tất một Bảng câu hỏi dành cho các nhà cung cấp chủ chốt.

Organization Information

Max 200 words

PDF, doc, docx are supported. Maximum upload size is 5Mb

PDF, doc, docx are supported. Maximum upload size is 5Mb

Track Record

It is preferable if you can upload a document showcasing your past projects, with these following details: Project name, location, timeline, value of contract, scope of supplier contract and a short description.

PDF, doc, docx are supported. Maximum upload size is 5Mb

Main contact 1

Main contact 2


Your Business

Please tick the areas of work you are interested in providing


How can we contact you?

By ticking the above boxes you are agreeing that Mainstream and its Tier 1 Suppliers may contact you on these channels.