Mainstream tài trợ cho sự kiện xây dựng năng lực về năng lượng tái tạo cho các tỉnh

Mainstream tài trợ cho sự kiện xây dựng năng lực về năng lượng tái tạo cho các tỉnh

Ngày 19 tháng 6 năm 2019

Vào tháng 6 năm 2019, cùng với Bộ Ngoại giao, Hội đồng Năng lượng gió Toàn cầu (Global Wind Energy Council, GWEC) và Quỹ Khí hậu Châu Âu (European Climate Fund), Mainstream đã tài trợ và tổ chức một ngày  sự kiện về xây dựng năng lực về Năng lượng Tái tạo cho các tỉnh thành ở Việt Nam. Chương trình “Tổng quan về năng lượng tái tạo ở Việt Nam: Thách thức và Cơ hội” có sự tham gia của 52 lãnh đạo từ 24 tỉnh thành trên khắp Việt Nam và tập trung vào các chủ đề sau

> tổng quan về ngành năng lượng tái tạo toàn cầu

> xu hướng và sự phát triển của năng lượng tái tạo ở Việt Nam

> chi tiết về các cơ hội mà năng lượng tái tạo có thể mang lại cho các tỉnh/vùng, bao gồm thu hút vốn đầu tư FDI, tạo việc làm và phát triển chuỗi cung ứng tiềm năng 

> thông tin về thách thức mà các nhà đầu tư đang phải đối mặt và sự hỗ trợ/giúp đỡ mà chính quyền địa phương có thể cung cấp cho doanh nghiệp

Sự kiện đã nhận được phản hồi tích cực từ các tỉnh thành cũng như Bộ Ngoại giao.