Hội nghị thượng đỉnh về gió trên biển và ngoài khơi Việt Nam lần thứ 3 (VOOWS)

Hội nghị thượng đỉnh về gió trên biển và ngoài khơi Việt Nam lần thứ 3 (VOOWS)

Bernard Casey, Giám đốc Phát triển, sẽ lên  sân khấu để cung cấp thông tin cập nhật về dự án điện gió ngoài khơi đầu bảng của chúng tôi tại Việt Nam.

Phát biểu trực tiếp: Tiến độ phát triển trang trại điện gió ngoài khơi công suất 800 MW ở Sóc Trăng, Giám đốc Phát triển, ngài Bernard Casey (11h30sáng - 12h trưa)