Năng lượng gió Việt Nam 2020, trong khuôn khổ chương trình Năng lượng gió ASEAN 2020

 

Ngày 18 tháng 8

Địa điểm: Trực tuyến

Ngài Bernard Casey, Giám đốc Phát triển, sẽ tham gia chương trình  trực tuyến Năng lượng gió Việt Nam 2020, trong khuôn khổ chương trình Năng lượng gió ASEAN 2020, để cung cấp thông tin cập nhật về tiến độ của dự án trang trại điện gió ngoài khơi Phú Cường Sóc Trăng công suất 1400 MW.

Phát biểu trực tiếp: Nghiên cứu về dự án điện gió ngoài khơi Phú Cường: Những thách thức đối mặt với các nhà phát triển nước ngoài (11h sáng - 11h20 sáng)