Mặt trận Tổ quốc

Vào tháng 10 năm 2019, Phú Cường Sóc Trăng đã tài trợ cho sự kiện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm thúc đẩy các nhóm tôn giáo trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.  Trong hai ngày diễn ra sự kiện, nhóm đã có cơ hội thuyết trình dự án đầu bảng này tới tất cả các đại biểu. Có 40 nhóm tôn giáo khác nhau đã tham dự sự kiện, với sự góp mặt của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.